• Slajd01
 • Slajd02
 • Slajd03
 • Slajd04
 • Slajd05
 • Slajd06
 • Slajd07

 

„Historyczne ogrody w naszej pamięci i fotografii” to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S".

Projekt bazuje na połączeniu historii małopolskich przyklasztornych ogrodów, ich układu przestrzennego, specyfiki uprawy roślin użytkowych i ozdobnych z losami ich właścicieli - zakonów i twórców. Głównym celem jest przedstawienie kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów.

Połączenie rożnych metod pracy i oryginalnych działań edukacyjnych (wykłady tematyczne, warsztaty historyczno-genealogiczne, komputerowe, wyjazdy edukacyjne i spacery po Krakowie) pozwoli stworzyć niekonwencjonalny model poznawania historii miejsca i tradycji ściśle oparty o nowe technologie i tradycyjne zbiory rodzinne oraz biblioteczne.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:

 • otwartych wykładach tematycznych on-line (zakres: małopolskie rezerwaty przyrody, etnobotanika, ziołolecznictwo, ogrody przyklasztorne);
 • wyjazdach edukacyjnych do małopolskich klasztorów (Szczyrzyc, Kalwaria Zebrzydowska).
  Realizacja uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej w regionie;
 • warsztatach historyczno-genealogicznych (on-line lub in situ)
  Celem warsztatów jest przygotowanie i usystematyzowanie materiałów zebranych podczas prowadzonych w ramach Projektu spotkań, seminariów, wyjazdów edukacyjnych i spacerów w Krakowie oraz samodzielnych prac prowadzonych w oddziałach WBP w Krakowie.
  Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna i wystawa fotografii przygotowane przez uczestników spotkań.

  Warsztaty będą prowadzone metodą mieszaną:
  1. on-line, z wykorzystaniem nowych technologii (spotkania na platformie ZOOM),
  2. in situ, spacery z przewodnikiem do wybranych ogrodów klasztornych w Krakowie (forma uzależniona od sytuacji epidemiologicznej).

  Przewiduje się również indywidualne konsultacje dla uczestników warsztatów. Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne on-line z pracownikiem WBP w Krakowie, który opowie o sposobach udostępniania bibliotecznych zbiorów historycznych i regionalnych;

 • warsztatach komputerowych – tworzenie prezentacji multimedialnej na zadany temat, obróbka zdjęć, poznawanie i używanie odpowiednich aplikacji.
  Pozyskana wiedza będzie wykorzystana przy tworzeniu tematycznej prezentacji multimedialnej i cyfrowej edycji zdjęć;
 • przygotowaniu wystawy fotografii z Projektu, która będzie prezentowana w budynku WBP w Krakowie.
 • organizacji otwartego seminarium kończącego Projekt.

 Czas trwania Projektu: do grudnia 2020 roku

KONTAKT:
dr Lidia Maria Jedlińska (koordynator "Szkoły @ktywnego Seniora")
Tel.12 37 52 238; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie Projektu - PODSUMOWANIE

   

 

Projekt „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii” był realizowany w terminie sierpień- grudzień 2021 roku. Jego celem było opracowanie oryginalnego modelu edukacji osób starszych, który bazował na wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz własnych doświadczeń i wiedzy Seniorów w poznawaniu tradycji regionu i historii miejsca (na przykładzie ogrodów klasztornych).

Pomimo pandemii i konieczności realizacji większości działań w systemie zdalnym, zrealizowano wszystkie założone cele i rezultaty projektu. Część działań jest nadal kontynuowanych!

Uczestnicy projektu aktywnie włączyli się w jego realizację. Zorganizowano:
• cztery otwarte wykłady tematyczne on-line (zakres: małopolskie rezerwaty przyrody, etnobotanika, ziołolecznictwo, ogrody przyklasztorne, dziedzictwo
karmelitów, dzieje zakonów w Polsce średniowiecznej);
• trzy spacery edukacyjne online ukazujące kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo zakonów Krakowa i Małopolski (z zachowaniem reżimu sanitarnego chętni mogli w nich wziąć również bezpośredni udział w wycieczkach terenowych);
•dwanaście warsztatów i indywidualnych konsultacji online przygotowujących do opracowania materiałów na stronę internetową projektu (zakres: historia zakonów, wpływ reguł na kształt konwentów, symbolika roślin i wirydarzy klasztornych, herbarze i zielników, itp.),
• sześć szkoleń komputerowych, których efektem są wirtualne wystawy ogrodów;
• dwa wykłady informacyjne on-line pracowników WBP w Krakowie (tematyka: sposoby udostępniania internetowych bibliotecznych zbiorów przyrodniczych i historycznych oraz związanych z tradycją regionu). Spotkania będą kontynuowane po zakończeniu projektu;
• wystawa fotografii ogrodów w budynku WBP w Krakowie przygotowana przez uczestników projektu (dostępna do końca lutego 2021 r.);
• Seminarium online kończące projekt z tematycznymi wykładami i prezentacją prac seniorów.

Warsztaty, spacery edukacyjne i wykłady online cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich efektem są opracowane i przygotowane przez uczestników projektu tematyczne prezentacje multimedialne i wirtualne wystawy.
Pozytywnym zaskoczeniem była wysoka frekwencja Seniorów na każdych zajęciach warsztatowych online oraz aktywność grupy przy opracowywaniu 5 wystaw wirtualnych (liczba odsłon: 1173) i 24 prezentacji multimedialnych. Ich autorzy zostali zainspirowani wykładami, warsztatami, spacerami edukacyjnymi.

Bardzo dobrym pomysłem okazało się stworzenie osobnej strony internetowej projektu, na której umieszczono prezentacje wykładowców i opracowane przez seniorów materiały. Liczba odsłon świadczy o dużym zainteresowaniu prowadzonymi działaniami i rezultatami (do 31.12.2021 roku było 4677 odsłon).
Ponadto, informację o wszystkich działaniach były umieszczane na profilu facebookowym "Szkoły @ktywnego Seniora" (sumaryczny zasięg postów dla 38 wpisów informujących o wydarzeniach w ramach projektu wynosił 7420).

Wszystkie zajęcia miały charakter interaktywny, uczestnicy brali udział w dyskusjach, zadawali pytania, proponowali rozwiązania, dzielili się swoja wiedzą. Ich opinie były brane pod uwagę.
Warte uwagi jest, że to stosunkowo bezproblemowe przejście seniorów z nauczania stacjonarnego na zdalne byłoby trudne do przeprowadzenia, gdyby nie prowadzony od 2007 roku program „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”, bazujący na przybliżaniu osobom starszym nowych
technologii. Szczególnie jednak, rozpoczęcie już w kwietniu 2020 roku przez WBP w Krakowie promocji działań online ułatwiających kontakt i pracę z seniorami na platformie Zoom.

Działania projektowe zaowocowały również włączeniem się pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w prowadzenie wykładów i spotkań informacyjnych online, co znacznie poszerzyło ofertę edukacyjną Biblioteki i zwiększyło umiejętności społeczne i cyfrowe jej pracowników. Działania te będą kontynuowane w roku 2021.

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki zostały przekroczone. Jest to dowód na trafnie wybrany temat, który zainspirował Seniorów do własnych, aktywnych działań z wykorzystaniem nowych technologii.

Informacje promocyjne umieszczane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:
https://ogrody.tpnk.org.pl/
https://www.rajska.info/historyczne-ogrody-w-naszej-pamieci-i-fotografii-rekrutacja-na-zajecia
https://www.rajska.info/historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii
https://sas.tpnk.org.pl/823-historyczne-ogrody-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/826-strona-projektu-historyczne-ogrody-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/828-wyklad-online-dziedzictwo-przyrodnicze-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/835-szkolenia-komputerowe-online-11-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/843-gdzie-jest-ksiazka-czyli-jak-korzystac-z-katalogu-biblioteki-szkolenie-online-12-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/846-seminarium-online-na-zakonczenie-projektu-10-12-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/848-wystawa-fotografii-w-wojewodzkiej-bibliotece-publicznej-w-krakowie.html
https://saswbp.wordpress.com/2020/09/08/warsztaty-historyczno-genealogiczne-9-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/09/15/wyklad-dziedzictwo-przyrodnicze-malopolski-10-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/10/27/szkolenie-komputerowe-online-historyczne-ogrody-w-naszej-pamieci-i-fotografii-10-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/11/13/wyklad-online-rosliny-ruderalne-w-miescie-11-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/11/26/szkolenie-online-gdzie-jest-ksiazka-czyli-jak-korzystac-z-katalogu-biblioteki-12-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/12/08/seminarium-online-historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii-12-2020/
https://www.tpnk.org.pl/135-projekt-historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii.html
facebook.com/szkolaaktywnegoseniora