Projekt „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii” był realizowany w terminie sierpień- grudzień 2021 roku. Jego celem było opracowanie oryginalnego modelu edukacji osób starszych, który bazował na wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz własnych doświadczeń i wiedzy Seniorów w poznawaniu tradycji regionu i historii miejsca (na przykładzie ogrodów klasztornych).

Pomimo pandemii i konieczności realizacji większości działań w systemie zdalnym, zrealizowano wszystkie założone cele i rezultaty projektu.

Część działań jest nadal kontynuowanych!

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Świat roślin”. Tematyka to najpiękniejsze rośliny naczyniowe Tatr.

Tatry charakteryzują się jedyną w swoim rodzaju szatą roślinną. Rosną tam niespotykane gdzie indziej gatunki, przystosowane do surowego górskiego klimatu i skalnego podłoża. Każda z roślin wykształciła właściwy dla niej sposób przetrwania ekstremalnych warunków.

Znajdziemy w Tatrach rośliny, które zamieszkały tam jeszcze przed zlodowaceniami, relikty epoki lodowcowej, a także rośliny endemiczne, właściwe tylko dla tych gór. Uczestnikom zostaną zaprezentowane również tatrzańskie storczyki. W całej Polsce mamy 47 gatunków tych rzadkich i pięknych kwiatów. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajdziemy ich aż 27.

Zajęcia odbędą się online z wykorzystaniem programu Zoom.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Świat roślin” i dotyczyć będzie roślin wilgotnych łąk selernicowych (fiołkowo-selernicowej). Są to rzadko spotykane łąki dolin rzecznych, okresowo zalewane, co kształtuje ich unikalną szatę roślinną. Dzięki rosnącym na nich roślinom łąka jest ostoją niespotykanych i chronionych gatunków motyli i ptaków.

Zapraszamy do udziału w wykładach online w ramach cyklu „Świat roślin”.

Pierwszy wykład pt. „Rośliny łąk” odbędzie się 14 stycznia 2021 r., godz. 12.00-13.00

Tematem będą rodzaje łąk występujących w Polsce, szczególnie łąki rajgrasowe i charakterystyczne dla nich rośliny.
Porozmawiamy o wartości ekologicznej łąk, ochronie tych cennych siedlisk i zamieszkujących ją owadach i zwierzętach. Spotkanie zakończy garść informacji o łąkach kwietnych: ekologicznym i jakże estetycznym sposobie na zagospodarowanie miejskich przestrzeni zielonych.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy zdjęć przygotowanej w ramach projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii". Można ją oglądać w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1). Oczywiście, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Wpłynęło  prawie 180 zdjęć spełniających wymogi regulaminowe! Wybór był trudny. Głównie z powodu limitu umieszczonych na wystawie fotografii. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie i przesłały swoje prace! 

Wystawa będzie prezentowana w WBP w Krakowie do końca lutego 2021, a po tym terminie - również w innych bibliotekach Województwa Małopolskiego.

       

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym otwartym seminarium online kończącym Projekt „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”. Spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM.

Celem Projektu jest tworzenie oryginalnego modelu edukacyjnego dla osób starszych bazującego na wykorzystaniu technologii cyfrowych w poznawaniu historii miejsca (na przykładzie ogrodów klasztornych) i tradycji regionu, pogłębieniu wiedzy z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wymiana doświadczeń uczestników spotkań.

Podczas warsztatów, wycieczek i wykładów zostały opracowane i przygotowane przez Seniorów tematyczne prezentacje multimedialne i wirtualne wystawy. Rezultatem prowadzonych działań jest również wystawa fotografii ogrodów prezentowana w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, utworzona ze zdjęć pochodzących z prywatnych kolekcji i albumów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line pt. "Gdzie jest książka, czyli jak korzystać z katalogu biblioteki?".

W trakcie spotkania zostaną pokazane zbiory i omówione najważniejsze zadania Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej. Zaprezentowany zostanie katalog online Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, jego funkcje oraz sposoby wyszukiwania materiałów przy jego pomocy.

Zapraszamy do udziału w wykładzie on-line pt. "Rośliny ruderalne w mieście".

Tematem będą rośliny zasiedlające podłoża zmienione przez człowieka, szczególnie w środowiskach miejskich (budynki i ich sąsiedztwa, drogi i przydroża, tereny kolejowe, parkingi i place). Omówione zostaną właściwości roślin oraz ich zastosowanie, a także jako motywy przewijające się w literaturze i sztuce.
Wskazane zostaną również źródła, dostępne w bibliotekach, jak i internetowe, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę botaniczną.

 

 

W cyklu naszych bezpłatnych spacerów odbywających się zdalnie (z wykorzystaniem platformy ZOOM) zapraszamy do udziału w niesztampowym zwiedzaniu Krakowa i poznawaniu jego tajemnic. 

Przewodnik, historyk sztuki pan Marcin Szymoniak poprowadzi uczestników śladem mało znanych lub zapomnianych miejsc w centrum Miasta. 

W trakcie naszej wędrówki po Krakowie zobaczycie Państwo miasto od innej strony. Zajrzymy do miejsc, które są pomijane podczas typowego zwiedzania. Poznamy mało znane opowieści o Starym Mieście.

Kontynuujemy spacery edukacyjne prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym przez Pana Marcina Szymoniaka (historyk sztuki, przewodnik) i Artura Karpacza (UPJPII w Krakowie).

Termin: 12 listopada 2020 r., godz. 11.00 - 12.30 (czwartek)

Uczestnicy łączą się z prowadzącymi wykorzystując platformę ZOOM.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/92833531493?pwd=VFh3Y05WSkJGOXhHNE44bGFlSjNDQT09
Hasło: wbp

Uczestnictwo w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w drugim spacerze edukacyjnym onlive (zdalnie, w czasie rzeczywistym)

Po mało znanych ogrodach klasztoru oo. franciszkanów i oo. dominikanów w Krakowie oprowadzi nas Pan Marcin Szymoniak (historyk sztuki, przewodnik).
Organizacyjnie wspiera go Pan Artur Karpacz (UPJPII w Krakowie) prowadzący warsztaty historyczno-genealogiczne.

Termin: 5 listopada 2020 r., godz. 11.00 - 12.30

Uczestnicy łączą się z prowadzącymi wykorzystując platformę ZOOM.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/92833531493?pwd=VFh3Y05WSkJGOXhHNE44bGFlSjNDQT09
Hasło: wbp

Uczestnictwo w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w sześciu bezpłatnych interaktywnych warsztatach komputerowych online realizowanych w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”.

Tematem szkoleń jest:
poszerzenie wiedzy o nowych technologiach pod kątem cyfrowej edycji zdjęć (wykorzystanie odpowiednich programów komputerowych, skanowanie, itp.);
• wybór najciekawszych zdjęć pod kątem tematyki Projektu;
• wspólne tworzenie tematycznej prezentacji multimedialnej oraz wirtualnej wystawy zdjęć z własnych albumów;
• przybliżenie zasad umieszczania materiałów na stronie internetowej ogrody.tpnk.org.pl

Przedłużony do 26 listopada 2020 r. termin nadsyłania zdjęć!

Zapraszamy do udziału w tworzeniu wystawy fotografii z domowych kolekcji i archiwów mających związek z tematem projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii", równocześnie traktowanych szerzej pod względem geograficznym, obejmujących polskie ogrody historyczne.

Prosimy Państwa o przesyłanie autorskich zdjęć (nie tylko) małopolskich ogrodów (dworskich, wiejskich, przyklasztornych, itp.), będących interesującymi miejscami pod względem kulturowym i przyrodniczym, ale równocześnie wzbudzających Wasze emocje poprzez powiązanie ich z indywidualnymi historiami, wolnym czasem, rodzinną tradycją, zainteresowaniami.

Razem stwórzmy wystawę, jakiej jeszcze nie było!

Zapraszamy do udziału w dwóch bezpłatnych wykładach online z elementami pracy warsztatowej pt. "Pszczoły - gwarant życia na ziemi", które poprowadzi dr Justyna Kierat.

Termin: 22 i 29 października 2020 r., godz.11.00-12.30

Szczegóły na stronie "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S"

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do udziału w dwóch otwartych wykładach on-line pt. "Dziedzictwo przyrodnicze Małopolski".

Dziedzictwo przyrodnicze Małopolskich Parków Narodowych, kultura i przyroda, historie i legendy to tematyka spotkań, które będą przeprowadzone na platformie ZOOM.

 

Temat wykładów: 

1. Dziedzictwo przyrodnicze Małopolskich Parków Narodowych - kultura, przyroda, historie, legendy (1.10.2020.)

Słuchacze poznają walory przyrodnicze tych miejsc, pomniki przyrody. Zostaną również opowiedziane legendy i przedstawione ciekawe postacie związane z danym regionem.

2. Rośliny lecznicze; etnobotanika i ziołolecznictwo (8.10.2020.)

Wykład przybliży rodzaje roślin leczniczych, historie ich wykorzystywania, legendy jakie się z nimi wiążą.

Termin:

czwartki: 1 października i 8 października 2020 roku, godz. 11.00 - 12.30

Obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ>>>

Prowadzenie:

Olga Maj doktorantka Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; edukator, trener, leśnik z wykształcenia i zamiłowania, pracownik parków narodowych; prowadzi z pasją sensoryczne warsztaty z dziedzictwa przyrodniczego oraz edukacyjno-ekologiczne spacery tematyczne; kocha lasy, przyrodę i podróże. Członek Zarządu Fundacji Dzieci w Naturę.