Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym otwartym seminarium online kończącym Projekt „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”. Spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM.

Celem Projektu jest tworzenie oryginalnego modelu edukacyjnego dla osób starszych bazującego na wykorzystaniu technologii cyfrowych w poznawaniu historii miejsca (na przykładzie ogrodów klasztornych) i tradycji regionu, pogłębieniu wiedzy z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wymiana doświadczeń uczestników spotkań.

Podczas warsztatów, wycieczek i wykładów zostały opracowane i przygotowane przez Seniorów tematyczne prezentacje multimedialne i wirtualne wystawy. Rezultatem prowadzonych działań jest również wystawa fotografii ogrodów prezentowana w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, utworzona ze zdjęć pochodzących z prywatnych kolekcji i albumów.

Termin: 10 grudnia 2020 r., godz.11.00- 13.00

Dane konieczne do logowania na seminarium online (platforma ZOOM):

Temat: Seminarium "Historyczne ogrody..."/10.12.2020
Link:  https://tiny.pl/7ssd5   

ID: 891 5113 6940
hasło: wbp

--------------------------------

PROGRAM
Przywitanie uczestników - Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Część I: rozmowa o dziedzictwie
prowadzenie:
• Artur Karpacz - historyk sztuki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),
prelegenci:
• dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ - historyk, ekspert dziejów miast i mieszczaństwa oraz Kościoła w Polsce średniowiecznej (w tym dziejów zakonów),
• dr hab. Sławomir Dryja - archeolog, autor programu wskrzeszenia tradycyjnego krakowskiego piwa białego, sięgającego tradycją warzenia XIII wieku (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII)

Część II: prezentacja prac uczestników Projektu
• wprowadzenie – dr Maria Jedlińska, koordynator „Szkoły @ktywnego Seniora” (WBP w Krakowie),
• omówienie i pokaz przykładowych prac - uczestnicy Projektu,
• podsumowanie

Zapraszamy!