Projekt „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii” był realizowany w terminie sierpień- grudzień 2021 roku. Jego celem było opracowanie oryginalnego modelu edukacji osób starszych, który bazował na wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz własnych doświadczeń i wiedzy Seniorów w poznawaniu tradycji regionu i historii miejsca (na przykładzie ogrodów klasztornych).

Pomimo pandemii i konieczności realizacji większości działań w systemie zdalnym, zrealizowano wszystkie założone cele i rezultaty projektu.

Część działań jest nadal kontynuowanych!

Uczestnicy projektu aktywnie włączyli się w realizację Projektu. Zorganizowano:
• cztery otwarte wykłady tematyczne on-line (zakres: małopolskie rezerwaty przyrody, etnobotanika, ziołolecznictwo, ogrody przyklasztorne, dziedzictwo
karmelitów, dzieje zakonów w Polsce średniowiecznej);
• trzy spacery edukacyjne online ukazujące kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo zakonów Krakowa i Małopolski (z zachowaniem reżimu sanitarnego chętni mogli w nich wziąć również bezpośredni udział w wycieczkach terenowych);
•dwanaście warsztatów i indywidualnych konsultacji online przygotowujących do opracowania materiałów na stronę internetową projektu (zakres: historia zakonów, wpływ reguł na kształt konwentów, symbolika roślin i wirydarzy klasztornych, herbarze i zielników, itp.),
• sześć szkoleń komputerowych, których efektem są wirtualne wystawy ogrodów;
• dwa wykłady informacyjne on-line pracowników WBP w Krakowie (tematyka: sposoby udostępniania internetowych bibliotecznych zbiorów przyrodniczych i historycznych oraz związanych z tradycją regionu). Spotkania będą kontynuowane po zakończeniu projektu;
• wystawa fotografii ogrodów w budynku WBP w Krakowie przygotowana przez uczestników projektu (dostępna do końca lutego 2021 r.);
• Seminarium online kończące projekt z tematycznymi wykładami i prezentacją prac seniorów.

Warsztaty, spacery edukacyjne i wykłady online cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich efektem są opracowane i przygotowane przez uczestników projektu tematyczne prezentacje multimedialne i wirtualne wystawy.
Pozytywnym zaskoczeniem była wysoka frekwencja Seniorów na każdych zajęciach warsztatowych online oraz aktywność grupy przy opracowywaniu 5 wystaw wirtualnych (liczba odsłon: 1173) i 24 prezentacji multimedialnych. Ich autorzy zostali zainspirowani wykładami, warsztatami, spacerami edukacyjnymi.

Bardzo dobrym pomysłem okazało się stworzenie osobnej strony internetowej projektu, na której umieszczono prezentacje wykładowców i opracowane przez seniorów materiały. Liczba odsłon świadczy o dużym zainteresowaniu prowadzonymi działaniami i rezultatami (do 31.12.2021 roku było 4677 odsłon).
Ponadto, informację o wszystkich działaniach były umieszczane na profilu facebookowym "Szkoły @ktywnego Seniora" (sumaryczny zasięg postów dla 38 wpisów informujących o wydarzeniach w ramach projektu wynosił 7420).

Wszystkie zajęcia miały charakter interaktywny, uczestnicy brali udział w dyskusjach, zadawali pytania, proponowali rozwiązania, dzielili się swoja wiedzą. Ich opinie były brane pod uwagę.
Warte uwagi jest, że to stosunkowo bezproblemowe przejście seniorów z nauczania stacjonarnego na zdalne byłoby trudne do przeprowadzenia, gdyby nie prowadzony od 2007 roku program „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”, bazujący na przybliżaniu osobom starszym nowych
technologii. Szczególnie jednak, rozpoczęcie już w kwietniu 2020 roku przez WBP w Krakowie promocji działań online ułatwiających kontakt i pracę z seniorami na platformie Zoom.

Działania projektowe zaowocowały również włączeniem się pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w prowadzenie wykładów i spotkań informacyjnych online, co znacznie poszerzyło ofertę edukacyjną Biblioteki i zwiększyło umiejętności społeczne i cyfrowe jej pracowników. Działania te będą kontynuowane w roku 2021.

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki zostały przekroczone. Jest to dowód na trafnie wybrany temat, który zainspirował Seniorów do własnych, aktywnych działań z wykorzystaniem nowych technologii.

Informacje promocyjne umieszczane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:
https://ogrody.tpnk.org.pl/
https://www.rajska.info/historyczne-ogrody-w-naszej-pamieci-i-fotografii-rekrutacja-na-zajecia
https://www.rajska.info/historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii
https://sas.tpnk.org.pl/823-historyczne-ogrody-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/826-strona-projektu-historyczne-ogrody-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/828-wyklad-online-dziedzictwo-przyrodnicze-malopolski.html
https://sas.tpnk.org.pl/835-szkolenia-komputerowe-online-11-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/843-gdzie-jest-ksiazka-czyli-jak-korzystac-z-katalogu-biblioteki-szkolenie-online-12-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/846-seminarium-online-na-zakonczenie-projektu-10-12-2020.html
https://sas.tpnk.org.pl/848-wystawa-fotografii-w-wojewodzkiej-bibliotece-publicznej-w-krakowie.html
https://saswbp.wordpress.com/2020/09/08/warsztaty-historyczno-genealogiczne-9-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/09/15/wyklad-dziedzictwo-przyrodnicze-malopolski-10-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/10/27/szkolenie-komputerowe-online-historyczne-ogrody-w-naszej-pamieci-i-fotografii-10-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/11/13/wyklad-online-rosliny-ruderalne-w-miescie-11-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/11/26/szkolenie-online-gdzie-jest-ksiazka-czyli-jak-korzystac-z-katalogu-biblioteki-12-2020/
https://saswbp.wordpress.com/2020/12/08/seminarium-online-historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii-12-2020/
https://www.tpnk.org.pl/135-projekt-historyczne-ogrody-malopolski-w-naszej-pamieci-i-fotografii.html
facebook.com/szkolaaktywnegoseniora