W ramach Projektu zaplanowano zajęcia komputerowe online z wykorzystaniem programu Zoom.

Zakres tematyczny szkolenia:
• poszerzenie wiedzy z nowych technologii pod kątem cyfrowej edycji zdjęć (wykorzystanie odpowiednich programów komputerowych, skanowanie, itp.),
• wybór najciekawszych zdjęć pod kątem tematyki Projektu,
• wspólne tworzenie tematycznej prezentacji multimedialnej oraz wirtualnej wystawy zdjęć z własnych albumów,
• przybliżenie zasad umieszczania materiałów na stronie internetowej.

Prowadzenie: 
Artur Kustosz – Mobilny Doradca Sektora 3-0, Latarnik Polski Cyfrowej, doradca organizacji pozarządowych we wdrażaniu technologii w organizacjach społecznych, realizator projektów kierowanych do osób starszych.

Od września 2020 roku, w ramach Projektu odbywa się cykl bezpłatnych spotkań historyczno-genealogicznych prowadzonych przez historyków sztuki, Państwa Artura Karpacza i Emilię Karpacz.  Grupa ok. 20 osób zgłębia tajniki wiedzy z zakresu historii zakonów, wpływu reguł na kształt konwentów, symboliki roślin i wirydarzy klasztornych, herbarzy i zielników.

Przewidziano "hybrydowy" charakter zajęć: on-line i w terenie (zależne od sytuacji epidemiologicznej).