Od września 2020 roku, w ramach Projektu odbywa się cykl bezpłatnych spotkań historyczno-genealogicznych prowadzonych przez historyków sztuki, Państwa Artura Karpacza i Emilię Karpacz.  Grupa ok. 20 osób zgłębia tajniki wiedzy z zakresu historii zakonów, wpływu reguł na kształt konwentów, symboliki roślin i wirydarzy klasztornych, herbarzy i zielników.

Przewidziano "hybrydowy" charakter zajęć: on-line i w terenie (zależne od sytuacji epidemiologicznej). 

         

 

Tematyka warsztatów (wrzesień - listopad 2020 r.):

 1. Monastycyzm w średniowiecznej Europie
  • św. Benedykt z Nursji (klasztor na Monte Cassino; wpływ reguły na kształt konwentów);
  • analiza „idealnego" planu na przykładzie opactwa w Sankt Gallen;
  • opis zgromadzenia w „Imieniu Róży" Umberto Eco;
  • rodzaje ogrodów przy klasztorach średniowiecznych (herbaria, ogrody opackie, ozdobne, uprawne);
  • casus opactwa benedyktynów w Tyńcu.
 2. Rozwój nowej duchowości cysterskiej
  • analiza planu opactwa w Cluny i innych (Morimond, Clairvaux);
  • wpływ reguły cysterskiej na kształt konwentów;
  • wykorzystywanie warunków naturalnych przy lokacji klasztorów;
  • gospodarka „wewnętrzna " zgromadzeń na przykładzie opactwa w Mogile pod Krakowem;
  • próba rekonstrukcji dawnych ogrodów.
 3. Najstarsze traktaty związane z zielarstwem i ogrodnictwem:
  • pisma z opactwa Glastonbury, dzieła Hildegardy z Bingen, Herrady z Landsbergu, mnichów z klasztoru Fontevraud, pisma Aleksandra z Necham, Williama z Hirsau etc.
 4. Nowy ruch monastyczny w Europie- zakony żebracze franciszkanów i dominikanów
  • lokacje klasztorów w Krakowie;
  • wpływ reguł na kształt konwentów;
  • ogrody i wirydarze zakonów mendykanckich.
 5. Klasztory karmelitów na krakowskich Garbarach, bernardynów na Stradomiu oraz augustianów i paulinów na Kazimierzu - ich ogrody, rozwój i dzieje.
 6. Symbolika wirydarzy klasztornych i roślin
  • ogród klasztorny jako wyraz „ogrodu rajskiego ";
  • motywy roślinne w przedstawieniach maryjnych („hortus conclusus ");
  • rośliny w gotyckim malarstwie tablicowym i miniaturowym wieków średnich;
  • koncepcje tzw. ogrodów biblijnych.
 7. Klasztory żeńskie w średniowiecznym i nowożytnym Krakowie
  • klaryski, bernardynki, dominikanki, wizytki i karmelitanki - ich ogrody, rozwój i dzieje.
 8. Zioła i ziołolecznictwo
  • polskie herbarze i zielniki w średniowieczu i w dobie nowożytnej;
  • apteki i szpitale klasztorne (działalność bonifratrów).
 9. Zmiany w zabudowie Krakowa w XIX wieku
  • ograniczenie zabudowań klasztornych;
  • powstanie Plant;
  • dyskusja nad otwarciem ogrodów klasztornych dla mieszkańców.