ZAKRES TEMATYCZNY: rozwój nowej duchowości cysterskiej

  • analiza planu opactwa w Cluny i innych (Morimond, Clairvaux);
  • wpływ reguły cysterskiej na kształt konwentów;
  • wykorzystywanie warunków naturalnych przy lokacji klasztorów;
  • gospodarka „wewnętrzna" zgromadzeń na przykładzie opactwa w Mogile pod Krakowem;
  • próba rekonstrukcji dawnych ogrodów.

PREZENTACJA>>>

ZDJĘCIA z warsztatów>>>