Przedstawiamy wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wygłoszone na zakończenie projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii"

1) dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ  - historyk, ekspert dziejów miast i mieszczaństwa oraz Kościoła w Polsce średniowiecznej, w tym dziejów zakonów

2) dr hab. Sławomir Dryja - archeolog, autor programu wskrzeszenia tradycyjnego krakowskiego piwa białego, sięgającego tradycją warzenia XIII wieku (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie)

3 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne online na temat dostępności zbiorów Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Uczestnicy poznali również zasady korzystania z katalogu online WBP, jego funkcje oraz sposoby wyszukiwania materiałów.

Spotkanie prowadziła pani Żaneta Wyjaśniał, koordynatorka Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

W spotkaniu online udział wzięło 16 osób.

    

Tematem wykładu online "Przydrożni przyjaciele - rośliny ruderalne w naszym mieście" były rośliny zasiedlające podłoża zmienione przez człowieka, szczególnie w środowiskach miejskich (budynki i ich sąsiedztwa, drogi i przydroża, tereny kolejowe, parkingi i place).

Pani Lidia Zając, na co dzień pracująca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przedstawiła właściwości tych roślin oraz ich zastosowanie. 
Wskazała również bibliografię, dzięki której można poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą.

Bardzo dziękujemy!

W spotkaniu udział wzięło 25 osób

PREZENTACJA>>>

GALERIA (25.11.2020r.)>>>

   

 

W ramach projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii" - oprócz warsztatów i szkoleń organizowane są tematyczne wykłady on-line.  

Pierwszy z wykładów pt. "Małopolskie Parki Narodowe" odbył się 1 października 2020 roku. Kolejny pt. "Drzewa, legendy, wierzenia. Etnobotanika" - 8 października 2020r.

Pani Olga Maj, z wykształcenia biolog i pasjonat przyrody, w sposób bardzo przejrzysty i przystępny przybliżyła słuchaczom kulturę, przyrodę, historie i legendy związane z dziedzictwem przyrodniczym Małopolski.

 

1) "Małopolskie Parki Narodowe">>> (prezentacja: Olga Maj)

     GALERIA ZDJĘĆ (1.10.2020r.)>>>

   

 

2) Etnobotanika>>> (prezentacja: Olga Maj)

  GALERIA ZDJĘĆ (8.10.2020r.)>>>