Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań historyczno-genealogicznych organizowanych w trybie mieszanym: wirtualnym i w terenie.

W ramach 12 spotkań odbędą się warsztaty online (8 spotkań zdalnych z wykorzystaniem platformy ZOOM) i spacery po ogrodach zakonnych w Krakowie (4 spotkania). Przewiduje się również indywidualne konsultacje dla uczestników warsztatów.

Zakres tematyczny warsztatów:
• teoria – ochrona oraz promocja dziedzictwa, interpretacja dziedzictwa, wolontariat seniorów na rzecz dziedzictwa w środowisku lokalnym,itp.
• praktyka – przygotowanie i usystematyzowanie w wersji papierowej i elektronicznej materiałów (teksty, zdjęcia) zebranych przez seniorów podczas organizowanych w ramach Projektu tematycznych warsztatów, wycieczek edukacyjnych oraz wykładów; opracowanie z seniorami materiału do prezentacji multimedialnej oraz na stronę internetową Projektu i na wystawę fotografii; spacery edukacyjne po przyklasztornych ogrodach w Krakowie (uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, z zachowaniem rygoru sanitarnego). 

Terminyrozpoczęcie 18 września 2020r., zakończenie 30 listopada 2020 r.
- warsztaty lub spacery (z zachowaniem reżimu sanitarnego!), piątki (godz.9.00-11.00)
- indywidualne konsultacje poniedziałki (godz.9.30-10.30)

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy >>>  BRAK MIEJSC!

Prowadzący:

Artur Karpacz doktorant UJ, absolwent historii UJ i Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni uczestnik inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej w diecezji krakowskiej i pracownik archiwum Kościoła Polskiego św. Stanisława w Rzymie. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół sfragistyki i ikonografii, a także urbanistyki i architektury modernistycznej. Prywatnie posiadacz dwóch kotów, miłośnik kina i piłki nożnej. 

Emilia Karpacz absolwentka historii UJ i Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wieloletnia uczestniczka inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej w diecezji krakowskiej i pracownik archiwum Kościoła Polskiego św. Stanisława w Rzymie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół staropolskiej literatury panegirycznej i historii regionalnej. Pracuje jako redaktor w wydawnictwie Societas Vistulana oraz przy projekcie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej".

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają członkowie sekcji tematycznych Szkoły @ktywnego Seniora. W pozostałym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:
1. dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
2. kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki; (mogą być wbudowane w laptopa),
3. konto Google / Gmail, do którego potrafią się zalogować. Konto Google / Gmail mogą Państwo założyć, klikając w poniższy link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl,
4. wiek 60+.

Więcej na temat wszystkich działań projektowych TUTAJ>>>