• "Monastycyzm w średniowiecznej Europie" (prowadzenie: Artur Karpacz)

ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ>>>

PREZENTACJA>>>

ZAKRES TEMATYCZNY:

• św. Benedykt z Nursji (klasztor na Monte Cassino; wpływ reguły na kształt konwentów);
• analiza „idealnego" planu na przykładzie opactwa w Sankt Gallen;
• opis zgromadzenia w „Imieniu Róży" Umberto Eco;
• rodzaje ogrodów przy klasztorach średniowiecznych (herbaria, ogrody opackie, ozdobne, uprawne)