TEMATYKA SPOTKANIA (prowadzenie: Emilia Karpacz, Artur Karpacz)

  • Klasztory żeńskie w średniowiecznym i nowożytnym Krakowie (cd):
    klaryski, bernardynki, dominikanki, wizytki i karmelitanki - ich ogrody, rozwój i dzieje;
  • Klasztor Karmelitów na krakowskich Garbarach - dzieje, ogród;
  • Biblioteka oo.Karmelitów na Piasku (film) - oprowadzanie online dr Szymon Sułecki 

PREZENTACJA>>>

ZDJĘCIA z warsztatów>>>